Tuesday, November 27, 2007

Singapore och censur


Obs, det är inget skämt. Singapore censurerar film och tv program de inte anser lämpliga och är därmed inte långt efter Kina när det gäller rädsla för kritik och syndigt västerländskt inflytande. Men det är klart, med en rapvideo kan omvärldens bild av censurmyndigheten säkert förändras.