Thursday, March 15, 2007

Mobil Konst

Detta är en grej jag är med och ordnar på lördag. Konst möter musik och digitala medier. Allt är kodat för SMS - du får gratis downloads och Wallpaper till mobilen. Dessutom en kul fest med gratis vodkabar!